Niniejsza strona jest w całości poświęcona starym, często zapomnianym i opuszczonym cmentarzom.

 Dla  mnie są to nie tylko miejsca pochówku zmarłych, lecz przede wszystkim, miejsca ciszy, kontemplacji, zadumy. Położone są zazwyczaj w pięknej scenerii, wśród starych drzew. Przechadzając się między nagrobkami podziwiam dawny kunszt ich wykonania, przepiękne zdobienia, ornamenty, których dziś już nikt nie tworzy. Spotykam rzeźby nagrobne i  krzyże żeliwne o oryginalnych i ozdobnych kształtach, wyszukanych formach. To prawdziwe spotkania ze sztuką, dające niezapomniane przeżycia duchowe.

Do stworzenia tejże strony zainspirowało mnie kilka zabytkowych cmentarzy, do jakich udało mi się dotrzeć oraz zainteresowanie przeradzające się w pasję a także bogaty zbiór zdjęć, jakie wykonałam dotychczas. Chciałabym, aby ta strona internetowa przyczyniła się do szerszego zainteresowania się niszczejącymi nekropoliami, pobudziła do działania organizacje, lokalne władze czy po prostu zwykłych ludzi, chętnych do ratowania tego dawnego bogactwa kultury, otoczenia niszczejących cmentarzy należytą opieką i szacunkiem. Słowa te kieruję do wszystkich ludzi, którym nie jest obojętny los zaniedbanych mogił.

Spacerując po dawnych nekropoliach ocalamy je od zapomnienia, fotografując –  wskrzeszamy pamięć naszych przodków. Obcowanie z tymi miejscami to dotyk historii, wypisany na mogiłach, który powinniśmy zachować w naszej pamięci.

29 grudnia 2009